Redusjon av fartsgrense i Finnmarksgata, Hagegata og Vahls gate