Rapport fra Bydel Grünerløkka - Myndighetutøvelse på barnehageområdet 2014