Protokoll fra møte i Grünerløkka eldreråd 27.04.2015