Prosedyrer for konstituering av nytt bydelsutvalg, arbeidsutvalg, komiteer, tilsynsutvalg og råd