Prioritering av søknader om støtte fra barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn