Plan for temagjennomgang i helse- og sosialkomiteens møter for 2016-2017