Oppnevning av nytt sentralt eldreråd i Oslo kommune 2015-2019