Oppnevning av medlemmer til skolemiljøutvalg ved bydelens grunnskoler og videregående skoler