Politiske saker 2015

Oppnevning av medlemmer til rådet for funskjonehemmede - Innstilling fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Oslo)