Kriterier for tildeling av frivillighetsmidler i bydel Grünerløkka