Innstilling på medlemmer til driftstyre - Teglverket skole