Innmeldte spørsmål til møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 02.12.2015