Informasjonssaker til møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø og kulturkomite 20.10.2015