Informasjonssaker til møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 21.10.2015