Informasjonssaker til møte i Grünerløkka eldreråd 07.12.2015