Informasjonsaker til møte i Grünerløkka Helse- og sosialkomite 03.06.2015