Eikenga 6 - Søknad om rammetillatelse for nybygg og tilbygg, ny turnhall

Publisert dato: 28.08.2015

Saksfremlegg

Saksframlegg- Eikenga 6-søknad om rammetillatelse for nybygg og tilbygg, ny turnhall (PDF 91KB)

Vedlegg

Saken behandles i

DatoMøte
17.09.2015

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 17.09.2015.pdf (PDF 1002KB)

31.08.2015

Møte i Grünerløkka byutviklingskomite

Protokoll fra møte i Grünerløkka byutviklingskomite 31.08.2015.pdf (PDF 97KB)