Politiske saker 2015

Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2016