Budsjettjustering- kjøp og salg hjemmetjenester internt i bydelen