2015-11-30 Planforslag til offentlig ettersyn - Thorvald Meyers gate 66/ 68 - Detaljregulering