2015-09-02 Søknad fra Takorete AS om serverings-og skjenkebevilling etter eierskifte ved Skuret