2015-08-31 Seilduksgata 23 – Søknad om bruksendring til bevertning