2015-08-31 Høring av behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Publisert dato: 24.08.2015

Saksfremlegg

Saksframlegg behovsplan for idrett, friluftslig og fysisk aktivitet- med behandling i BUK, OMK og ungd.rådet (PDF 728KB)

Vedlegg

Saken behandles i

DatoMøte
17.09.2015

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 17.09.2015.pdf (PDF 1002KB)

01.09.2015

Møte i Grünerløkka oppvekst-miljø- og kulturkomite

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-,miljø- og kulturkomite 01.09.2015.pdf (PDF 56KB)

31.08.2015

Møte i Grünerløkka byutviklingskomite

Protokoll fra møte i Grünerløkka byutviklingskomite 31.08.2015.pdf (PDF 97KB)