2015-08-31 Helgesens gate 40 – Søknad om bruksendring til take-away