2015-05-07 Søknad om serverings- og skjenkebevilling- uteservering- Qadis, Thorvald Meyers gate 81