Politiske saker Bydel Grünerløkka

Innmeldte spørsmål til møte i oppvelst-, miljø- og kulturkomiteen