Innmeldte spørsmål til møte i oppvelst-, miljø- og kulturkomiteen