Politiske saker Bydel Grünerløkka

Informasjonsaker møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen