Informasjonsaker møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen