Høring - Endring av skoletilhørighet for Hasle skole på ungdomstrinnet