Haslevangen 14 - Oppstart av endret detaljregulering