Frivillighetsmidler - tilleggspunkt i retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillige aktiviteter