Fortsatt forsterket innsats i området Dælenenga og omegn