2015-09-02 Delegert sommerfullmakt- serverings- og skjenkesaker 2015