Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 23.01.2018 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst- miljø - og kulturkomite 23.01.2018 (PDF 91KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/18
Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 28.11.2017
2/18
3/18
Status for parker under bydelens administrasjon 2017
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
Tilleggssak
Endring i retningslinjer for bruk av bydelens parker og friområder
Tilleggssak
Forslag fra Venstre - Forslag om at bydel Grünerløkka utarbeider en Handlingsplan mot barnefattigdom

Tid og sted

Dato

Tirsdag 23. januar 2018

Tid

klokken 18:00