Til innhold
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. juni 2018

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 05.06.2018 (PDF 31KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 05.06.2018 (PDF 47KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/18
Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 17.04.2018
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
Grünerløkka som rasisme- volds- og diskrimineringsfri bydel - opprettelse av råd for mangfold og inkludering - foreløpig orientering
30/18
Forslag fra AP, SV, MDG og R - god lyssetting og skilting i Grønlandskulverten