Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite


Sigrun Øyre Gundersen

Sekretær

Telefon: 90 18 60 34

E-post:

Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, kultur, idrett og frivillighet og klima- og miljøsaker (unntatt samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven).

Komiteen skal:

 • Fordele bydelens frivillighetsmidler
 • Fordele bydelens midler til nærmiljøtiltak
 • Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

 • I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett
 • Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Møter

 1. Dato 30.08.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 2. Dato 18.10.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 3. Dato 29.11.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Se hele kalenderen

Medlemmer

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 92 03 56 23

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 90 01 33 41

Kaasa, Espen (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 98 22 75 10

Wold, Anita (Venstre)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 91 12 16 67

Røsjø, Mari (Rødt)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 95 11 86 22

Iversen, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 95 96 41 22

Reithaug, Audun (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite