Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, kultur, idrett og frivillighet og klima- og miljøsaker (unntatt samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven).

Komiteen skal:

  • Fordele bydelens frivillighetsmidler
  • Fordele bydelens midler til nærmiljøtiltak
  • Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett
  • Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Medlemmer

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Telefon

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Observatør av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus
Telefon

Kaasa, Espen (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Telefon

Wold, Anita (Venstre)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Telefon

Røsjø, Mari (Rødt)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Telefon

Iversen, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Telefon

Reithaug, Audun (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Sekretær
Jørgen Molteberg Nyback
Telefon