Sigrun Øyre Gundersen

Sekretær

Telefon: 901 86 034

E-post:

Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, kultur, idrett og frivillighet og klima- og miljøsaker (unntatt samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven).

Komiteen skal:

 • Fordele bydelens frivillighetsmidler
 • Fordele bydelens midler til nærmiljøtiltak
 • Fordele midler fra Barne- og likestillingsdepartementet til spesialsatsing (ungdomstiltak)
 • Vedta prioritering av søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier før oversendelse til Barne- og likestillingsdepartementet
 • Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

 • I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett
 • Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Møter

 1. Dato 09.03.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 2. Dato 20.04.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 3. Dato 01.06.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Se hele kalenderen

Medlemmer

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 920 35 623

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 900 13 341

Nistad, Anette (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 905 00 432

Kaasa, Espen (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 982 27 510

Wold, Anita (Venstre)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 911 21 667

Røsjø, Mari (Rødt)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 951 18 622

Iversen, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 959 64 122