Politikk og politiske møter

Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite


Sigrun Øyre Gundersen

Sekretær

Telefon: 901 86 034

E-post:

Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, kultur, idrett og frivillighet og klima- og miljøsaker (unntatt samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven).

Komiteen skal:

  • Fordele bydelens frivillighetsmidler
  • Fordele midler fra Barne- og likestillingsdepartementet til spesialsatsing (ungdomstiltak)
  • Vedta prioritering av søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier før oversendelse til Barne- og likestillingsdepartementet
  • Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg.

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett
  • Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 920 35 623

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 900 13 341

Bergvik, Erik Wegge (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 450 71 254

Nistad, Anette (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 905 00 432

Kaasa, Espen (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 982 27 510

Wold, Anita (Venstre)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 911 21 667

Røsjø, Mari (Rødt)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 951 18 622