Helse- og sosialkomiteen

Møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite

Om møtet

Møtet vil bli gjennomført som fjernmøte (videomøte).

Saker til åpen halvtime kan sendes skriftlig og vil bli referert ved starten av møtet. Saker til åpen halvtime kan sendes til lise.olsen@bga.oslo.kommune.no.

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 22.04.2020 (PDF 71KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 22.04.2020 (PDF 187KB)

Saker til behandling

SakTittel
30/20
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 11. mars 2020
31/20
Forslag til delegasjon av deler av bydelsutvalgets myndighet til bydelsdirektøren ved behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling
32/20
33/20
34/20
35/20

Tid og sted

Dato

Onsdag 22. april 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Fjernmøte

Sted

Fjernmøte