Møte i Grünerløkka helse-og sosialkomite

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 02.12.2015 (PDF 31KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 02.12.2015 (PDF 115KB)

Saker til behandling

SakTittel
72/15
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 21.10.2015
73/15
74/15
75/15
76/15
77/15
78/15
79/15
80/15
81/15
Plan for temagjennomgang i helse- og sosialkomiteens møter for 2016-2017
82/15
83/15
Forslag fra Rødt - Situasjonen for beboerne i tidligere OBOS-leiligheter
Innmeldte spørsmål med svar fra administrasjonen
Tilleggssak
Tilleggssak
Tilleggssak
Søknader om nye salgsbevillinger til uttalelse - Rimi avd.3883
Tilleggssak

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. desember 2015

Tid

klokken 18:00