Helse- og sosialkomiteen

Møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 29.11.2017 (PDF 25KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 29.11.2017 (PDF 54KB)

Saker til behandling

SakTittel
77/17
Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 18.10.2017
78/17
79/17
80/17
Søknad om utvidelse av salgsbevilling til også å omfatte nettsalg (hentepunkt og hjemkjøring) - Joker Bergene gård Københavngate - Københavngata 10
81/17
82/17
83/17
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2018

Tid og sted

Dato

Onsdag 29. november 2017

Tid

klokken 18:00