Helse- og sosialkomiteen

Møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 11.03.2020 (PDF 87KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 11.03.2020 (PDF 203KB)

Saker til behandling

SakTittel
12/20
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 22. januar 2020
13/20
14/20
15/20
Orientering-pågående sak om delegasjon av bydelsutvalgets myndighet til bydelsdirektøren ved behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20
21/20
22/20
23/20
Tilleggssak
Tilleggssak
Tilleggssak
Tilleggssak
Tilleggssak
Tilleggsformulering skjenkesaker - forslag fra Sosialistisk Venstreparti
Tilleggssak

Tid og sted

Dato

Onsdag 11. mars 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Sted