Helse- og sosialkomiteen

Møte i Bydel Grünerløkka helse- og sosialkomite

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 15.03.2017 (PDF 41KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 15.03.2017 (PDF 66KB)

Saker til behandling

SakTittel
15/17
Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 01.02.2017
16/17
17/17
Innkreving av installasjonskostnader ved skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer
18/17
Høring: Midlertidig kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester - kriterier og ventelister
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
Søknad om salgsbevilling - eierskifte - Meny Carl Berner - Trondheimsveien 113 - Meny Løren - Lørenveien 44
Tilleggssak

Tid og sted

Dato

Onsdag 15. mars 2017

Tid

klokken 18:00