Eldrerådet

Tid og sted

Dato

Mandag 12. oktober 2020

Tid

klokken 09:30

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Sted