Eldrerådet

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka eldreråd 05.12.2016 (PDF 26KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka eldreråd 05.12.2016 (PDF 29KB)

Saker til behandling

SakTittel
27/16
Protokoll fra møte i Grünerløkka eldreråd 24.10.2016
28/16
29/16
30/16
Oppnevning av nytt medlem fra eldrerådet i tilsynsutvalget for Lille Tøyen sykehjem og Lilleborg Helsehus
31/16
32/16
Brøyting og strøing mellom Helgesensgate 62 og Helgesens gate 58
33/16
34/16
35/16
36/16
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2017

Tid og sted

Dato

Mandag 5. desember 2016

Tid

klokken 09:30