Politikk og politiske møter

Sverre Dahle

Leder

E-post:

Roger Storslett

Sekretær

E-post:

Grünerløkka eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner og samferdselssaker.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Dahle, Sverre

Leder av Grünerløkka eldreråd

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 900 13 341

Olsen, Britt

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Svingseth, Randi

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, dagsenter på Sofienbergsenteret, hjemmetjenesten og Omsorg+

Johannesen, Jens

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus