Grünerløkka eldreråd


Sverre Dahle

Leder

E-post:

Marita Watne

Sekretær

E-post:

Grünerløkka eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner og samferdselssaker.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

 1. Dato 29.08.
  Klokkeslett 09:30-11:30
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 2. Dato 17.10.
  Klokkeslett 09:30-11:30
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 3. Dato 28.11.
  Klokkeslett 09:30-11:30
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Se hele kalenderen

Medlemmer

Dahle, Sverre

Leder av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 90 01 33 41

Olsen, Britt

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Svingseth, Randi

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, dagsenter på Sofienbergsenteret, hjemmetjenesten og Omsorg+

Johannesen, Jens

Medlem av Grünerløkka eldreråd