Grünerløkka eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner og samferdselssaker.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Dahle, Sverre

Leder av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Vatnedalen, Bjørg

Nestleder av Grünerløkka eldreråd

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Observatør av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus
Telefon

Olsen, Britt

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Svingseth, Randi

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, dagsenter på Sofienbergsenteret, hjemmetjenesten og Omsorg+
Leder
Sverre Dahle
Sekretær
Sigrun Øyre Gundersen