Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Mandat for byutviklings- og næringskomiteen

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende samferdsel og næring.

Komiteen skal:

  • Være høringsinstans i saker etter plan- og bygningsloven
  • Fordele bydelens «Grønne midler»

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker
  • I større og prinsipielle saker som vedrører samferdsel
  • I saker som berører bydelens næringsliv og næringslivsaktører

Medlemmer

Verdich, Camilla (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Telefon

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Lorvik, Hanne Hjelmungen (Venstre)

Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Telefon

Wroldsen, Christen Andreas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Telefon

Nygreen , Thomas (Rødt)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Observatør av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Lisperguer, Karen Contreras (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Telefon

Finholt Jansen, Lars (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Sekretær
Øyvind Eide
Telefon