Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen


Øyvind Eide

Sekretær

Telefon: 99 35 13 70

E-post:

Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Mandat for byutviklings- og næringskomiteen

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende samferdsel og næring.

Komiteen skal:

 • Være høringsinstans i saker etter plan- og bygningsloven
 • Fordele bydelens «Grønne midler»

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

 • Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker
 • I større og prinsipielle saker som vedrører samferdsel
 • I saker som berører bydelens næringsliv og næringslivsaktører

Møter

 1. Dato 29.08.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 2. Dato 17.10.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 3. Dato 28.11.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Se hele kalenderen

Medlemmer

Verdich, Camilla (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 91 12 86 42

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Lorvik, Hanne Hjelmungen (Venstre)

Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 92 25 85 24

Wroldsen, Christen Andreas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 90 61 49 26

Nygreen , Thomas (Rødt)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 99 29 70 46

Lisperguer, Karen Contreras (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 92 98 49 70

Finholt Jansen, Lars (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen