Til innhold
Byutvikling- og næringskomiteen

Møte i Grünerløkka byutviklingskomite

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.

Tid og sted

Dato

Mandag 16. april 2018

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka byutviklingskomite 16.04.2018 (PDF 63KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka byutviklingskomite 16.04.2018 (PDF 123KB)

Saker til behandling

SakTittel
12/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 5. mars 2018
13/18
14/18
15/18
16/18
Kunngjøring om offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering av Lørenveien 51 m.fl til bolig
17/18
18/18
19/18