Byutvikling- og næringskomiteen

Møte i Grünerløkka byutvikling- og næringskomite

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime der du som innbygger kan ta opp aktuelle saker og informere politikerne. Av smittevernhensyn er det begrensninger på hvor mange som kan være i møtelokalet samtidig. Hvis du ønsker å komme til åpen halvtime må du ta kontakt med oyvind.eide@bga.oslo.kommune.no i forkant, slik at vi kan planlegge åpen halvtime. Du kan også sende det du ønsker å si skriftlig, dette vil da bli referert til i starten av møtet.

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka byutviklings- og næringskomite 02.06.2020 - versjon 2 (PDF 103KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i byutviklings- og næringskomiteen 02.06.2020 (PDF 124KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/20
Protokoll fra møte i byutviklings- og næringskomiteen 20.04.2020
24/20
25/20
26/20
Tilleggssak
Forslag om å overføre restmidler fra grønne midler til tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grünerløkka
Tilleggssak
Forslag fra Venstre - Utvidelse av sykkelveinettet mellom Carl Berners plass og Helsfyr

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. juni 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Sted