Til innhold
Politikk og politiske møter

Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Øyvind Eide

Sekretær

Telefon: 993 51 370

E-post:

Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Mandat for byutviklings- og næringskomiteen

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende samferdsel og næring.

Komiteen skal:

  • Være høringsinstans i saker etter plan- og bygningsloven
  • Fordele bydelens «Grønne midler»

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker
  • I større og prinsipielle saker som vedrører samferdsel
  • I saker som berører bydelens næringsliv og næringslivsaktører

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Verdich, Camilla (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 911 28 642

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Lorvik, Hanne Hjelmungen (Venstre)

Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 922 58 524

Wroldsen, Christen Andreas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 906 14 926

Skålnes, Ingemund (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 4741645493

Nygreen , Thomas (Rødt)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 992 97 046

Arnesen, Solveig (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 993 78 743