Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg (konstituerende møte)

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. oktober 2015

Tid

klokken 18:00

Sted

Markveien 57, OSLO

Innkalling

Innkalling til konstituerende møte i Grünerløkka bydelsutvalg15.10. 2015 (PDF 35KB)

Protokoll

Endelig protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 15.10.2015 (PDF 950KB)

Saker til behandling

SakTittel
Informasjonssaker og spørsmål til konstituerende møte i Grünerløkka bydelsutvalg 15.10.2015
108/15
Oppnevning av møteleder til ny BU-leder er valgt - se inkallingen
109/15
110/15
Valg av leder og nestleder i bydelsutvalget og medlemmer, nestleder og observatører i arbeidsutvalget
111/15
112/15
113/15
114/15
Valg av bydelsutvalgets representanter og oppnevning av eksterne medlemmer i eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet
115/15
116/15
117/15
118/15
Møteplan for arbeidsutvalget, bydelsutvalget, komiteer og råd 2016
119/15