Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. november 2019

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 14.11.2019 (PDF 182KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 14.11.2019 (PDF 287KB)

Saker til behandling

SakTittel
137/19
Protokoll fra konstituerende møte i bydelsutvalget 24. oktober 2019
138/19
Protokoll fra avsluttende møte i bydelsutvalget 24. oktober 2019
139/19
140/19
141/19
142/19
Forslag om endring i retningslinjer for tildeling av frivillighetsmidler - oversendt sak fra forrige arbeidsutvalg
143/19
Forslag om tilskudd til nærmiljøtiltak for barn og unge i Bydel Grünerløkka - oversendt sak fra forrige arbeidsutvalg
144/19
Møteplan for arbeidsutvalget, bydelsutvalget, komiteene og rådene 2020
145/19
146/19
147/19
148/19
149/19
150/19
Oppnevning av medlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelse
151/19
Oppnevning av medlemmer til rådet for mangfold og inkludering
152/19
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 6. november 2019
153/19
Flere alternativer for posttjenester på sentrale Grünerløkka - Forslag fra Venstre