Om møtet

Møtet avholdes som digitalt fjernmøte.

Møtet vil bli strømmet her: https://www.youtube.com/channel/UCA16cGaUWLyJKtmhVd7vAhQ

Møtet begynner med åpen halvtime, hvor du som innbygger kan ta opp aktuelle saker og informere politikerne. Hvis du ønsker å si noe må du ta kontakt med lise.olsen@bga.oslo.kommune.no i god tid før møtet. Saker kan også sendes skriftlig, og vil da bli referert ved starten av møtet.

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 29.10.2020 (PDF 100KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 29.10.2020 (PDF 264KB)

Saker til behandling

SakTittel
94/20
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. september 2020
95/20
Protokoll fra møte i byutviklings- og næringskomiteen 12. oktober 2020
96/20
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 13. oktober 2020
97/20
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 14. oktober 2020
98/20
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 8. oktober 2020
99/20
Protokoll fra møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse 15. oktober 2020
100/20
Protokoll fra møte i rådet for mangfold og inkludering 8. oktober 2020
101/20
Protokoll fra møte i eldrerådet 12. oktober 2020
102/20
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 21. oktober 2020
103/20
104/20
105/20
Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering - kjøp av bil med lasteplan
106/20
107/20
108/20
109/20
110/20
Møteplan for arbeidsutvalget, bydelsutvalget, komiteene og rådene 2021
111/20
Forslag til uttalelse vedrørende nedleggelse av Manglerud politistasjon - oversendt sak fra oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
112/20
113/20
114/20
115/20
116/20
Ny representant i skolemiljøutvalget ved Grünerløkka skole - fra Høyre - saken trukket
117/20
Endret representasjon for Høyre i driftsstyret for Grünerløkka skole
118/20
119/20

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. oktober 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte

Sted